• Opzegging kan alleen schriftelijk voor de eerste van de maand aan de balie van VROUWfit.
  • VROUWfit Sportcentrum is gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen en/of huisregels aan te passen;
  • In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven.
  • VROUWfit Sportcentrum stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
  • Leden van VROUWfit Sportcentrum dienen zich te gedragen naar het huishoudelijk reglement
 
 
 
© Vrouwfit Sportcentrum 2010 - Website ontwikkeld door Groove Assembly en KDM Web